E-Learning

Opleiden via E-learning!

Opleiden via e-learning leidt in de eerste plaats tot een reductie van opleidingskosten. Daarnaast biedt e-learning de mogelijkheid dat leren een vast onderdeel wordt van het takenpakket van de medewerker. Waar traditioneel opleiden zich vaak richt op enkele contactmomenten per jaar, kan e-learning frequenter worden aangeboden door bijvoorbeeld gebruik te maken van groepsdiscussies, polls, quizzen, etc. Deze kleine leerobjecten kenmerken zich door een korte ontwikkeltijd en renderen sneller. Door medewerkers meer opleidingen aan te bieden kunnen zij zich sneller bekwamen en kan de continuïteit en kwaliteit binnen de organisatie stijgen.

Wat is e-learning?

En wat zijn de voordelen?
Je wil je werknemers een cursus aanbieden, maar je weet niet wat je beter kan doen: een cursus bij een opleiding in een klaslokaal, of een cursus via e-learning, via internet dus. Wat zijn de voor- en nadelen van e-learning?
Wat is e-learning?
E-learning betekent het vormgeven van leersituaties met behulp van informatie- en communicatietechnologie. Dit wil dus zeggen dat niet alles wat je op het internet leert, meteen als e-learning kan worden gezien. E-learning is vooral gericht op het onderwijs en op bedrijfsopleidingen. Er is een groot aanbod aan cursussen die via deze interactieve weg kunnen worden gevolgd. Waar je op moet letten in het algemeen vind je hier.

Wat zijn de mogelijkheden?
Er zijn verschillende vormen van e-learning die interessant zijn voor jouw als mkb’er.

Generieke cursussen. Hierbij volgt je personeel cursussen bij een externe aanbieder. Hierdoor hoef je als ondernemer zelf geen investeringen te doen in de ontwikkeling van een e-learning aanbod of applicaties. Wel heb je als nadeel dat personeelsleden die hieraan meewerken deze kennis ook bij sollicitaties voor andere banen kunnen gebruiken. Al kun je hier wel afspraken over maken met je medewerkers.
Branchecursussen. Dit zijn cursussen die bijvoorbeeld door je branchevereniging worden aangeboden. Hierbij kunnen de investeringen in e-learningsystemen worden gespreid over de verschillende afnemers.
Interne programma’s die worden ontwikkeld door externe e-learningaanbieders. Dit is niet voor elke onderneming de juiste manier. Het vereist een hoop kennis en kunde om zo’n programma te ontwikkelen en het is meer geschikt voor grotere ondernemingen. Het e-learningssysteem wordt dan wel aangekocht bij een externe leverancier.

Hoe moet ik kiezen?
Het is erg belangrijk dat je weet waarom je een bepaalde cursus wil aanbieden aan je personeel. Je moet dus met een doel op zoek naar de juiste cursus. Er zijn erg veel aanbieders, dus de kans bestaat dat je zonder doel voor ogen door de bomen het bos niet meer kunt zien. Of het kan zijn dat je iets bestelt dat uiteindelijk totaal niet past bij je onderneming. Kies als MKB’er eerder voor een standaardpakket dan een ingewikkeld gespecialiseerd programma.
Ook is het belangrijk dat je resultaat ziet, zodat mensen enthousiast worden gemaakt voor het e-learning systeem. Hierop heeft het onderwerp ook veel invloed. Als je een thema hebt dat maar voor een jaar toepasbaar is, dan is het succes van de cursus niet rendabel. Zorg ook voor een follow-up. Je werknemers die deel hebben genomen aan de cursus moeten daar iets voor terugkrijgen. Dat hoeft natuurlijk niet financieel te zijn, maar het is belangrijk dat de deelnemers weten dat er binnen je onderneming iets gebeurt met de inhoud van de cursussen.
Het is belangrijk dat je werknemers ook echt deelnemen aan de cursussen, je kunt ervoor kiezen deze cursussen verplicht te stellen, of maak er een leerzaam spel van. Dit noemt men ‘serious game’.
Zet de voordelen van een e-learning systeem wel tegenover die van een gewoon leertraject. Bekijk hoe groot de groep is die meedoet aan de cursus, bekijk de kosten, de tijd die ze er mee kwijt zijn en de positieve gevolgen van het volgen van het leertraject.

Wat zijn de voordelen van e-learning?
Er zijn verschillende voordelen van e-learning.

  • Je bent je medewerkers niet allemaal tegelijk kwijt, ze hoeven namelijk niet meer klassikaal cursussen te volgen.
  • Een digitale training biedt meer differentiatie, omdat mensen de kennis aangeboden krijgen op hun eigen niveau en manier.
  • Via het internet kan de kennis van de deelnemers van tevoren op hetzelfde niveau worden gebracht, zodat men daarna de diepte in kan.
  • Een groot voordeel is de beperking van reiskosten. Meerdere deelnemers op verschillende plaatsen kunnen tegelijkertijd deelnemen aan de cursus.
  • Als je onderneming veel doorstroom van medewerkers heeft kunnen ze snel en zelfs al thuis de kennis, die bij hun nieuwe functie past, tot zich nemen.
  • Medewerkers kunnen zelf bepalen hoelang ze over de stof doen die wordt behandeld. Hierdoor kunnen ze stukken die ze al kennen overslaan, of juist vaker herhalen.

Hierboven staan algemene voordelen, maar elk aanbod van e-learning is natuurlijk verschillend en dus zul je elk aanbod moeten bekijken om af te kunnen wegen of een aanbod via e-learning voordeliger is dan een traditionele opleiding.

Niet iedere cursus is geschikt voor het internet. Zo kan het zijn dat persoonlijk contact belangrijk is bij een cursus. Met een docent voor je neus leer je toch op een andere manier dan via het internet. En een gedragstraining gaat ook erg moeilijk via het internet. Ook moet je natuurlijk investeren in mogelijkheden voor je medewerkers om de cursussen te volgen, zoals werkplekken. Of je moet er voor kiezen je medewerkers de cursus thuis te laten volgen.

Bron: Bizz Magazine

Top