Beeldbewerking

Beeldbewerking

Deze digitale afbeeldingen kunnen op een computer gemaakt zijn of gedigitaliseerd zijn of uit een andere digitale bron (zie digitale fotografie) komen.
Wanneer er een afbeelding gescand is, dat wil zeggen vervaardigd met een scanner, waarbij een afdruk als een digitaal bestand opgeslagen wordt, wordt vaak naderhand m.b.v. een grafisch programma de afbeelding bewerkt.
De bewerking dient ervoor om het beeld te verbeteren, of om een artistieke bewerking toe te passen of om de aandacht meer op een bepaald onderdeel te richten.

Behalve zichtbare wijzigingen zoals contrast, helderheid, gamma, afmeting e.d. kunnen ook onderliggende eigenschappen worden gewijzigd zoals het bestandsformaat en de bestandsgrootte.Ook kunnen afzonderlijke beeldelementen gewijzigd, verwijderd en/of toegevoegd worden. Hoewel dit ook beeldbewerking is wordt dit doorgaans beeldmanipulatie genoemd

Geschiedenis van de beeldbewerking

Voordat huidige software als Adobe Photoshop begin jaren 90 zijn intrede deed werd (digitale) beeldbewerking uitgevoerd op gespecialiseerde (zeer kostbare) workstations zoals Scitex en Quantel (Paintbox).
Voor de jaren 80 konden complexe beeldbewerkingen alleen analoog uitgevoerd worden. In de donkere kamer werd het benodigde materiaal afgedrukt en een retoucheur ging aan het werk met mes, penseel, lijm en verf om het beoogde resultaat te verkrijgen.

Sinds ongeveer 1990 kunnen foto’s met echte kleuren op de computer bewerkt worden.

Top